Gizlilik ve Güvenlik Politikası

 

 

 

KVKK

 

Kişisel Verilerin Korunması

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. PUYA TÜKETİM GIDA VE İÇECEK SAN.VE TİC.A.Ş. (“PUYA”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. Kişisel Veri Nedir?

 

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

 

PUYA tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; bu nedenle, sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, PUYA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 

 • İnternet sitemizde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formu,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

 

PUYA olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek, pazar araştırmaları ve istatiksel çalışmalar yapabilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, iş başvurularını değerlendirmek, kurumsal iletişimi sağlamak, şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişiler ile irtibat sağlamak, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması her türlü şikayetinizi değerlendirmek ve işleme almak, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek için PUYA kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve bu kapsamda işleyebilir.

 

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda PUYA, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar haricinde, sizin hakkınızda elde ettiğimiz kişisel bilgileri paylaşmayız. PUYA söz konusu kişisel verilerinizi sadece; PUYA hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, PUYA internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve PUYA’nın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

 1. Çerez Politikası

 

Web sitesini kullandığınızda, tarayıcı çerezleri gibi otomatik araçlarla belirli bilgileri edinebiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazlarınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihazı ve işletim sistemi türünü ve özelliklerini, web tarayıcısının özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, Site ile olan etkileşimlerinizi (Ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıklattığınız bağlantıları ve kullandığınız özellikleri) içerebilir, ayrıca siteye sizi yönlendiren veya refere edilen sayfalar, Site’ye erişim tarih ve saatleri ve Site’yi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler de bu kapsamdadır.

 

“Çerez”, web sitelerinin, ziyaretçinin tarayıcısını veya tarayıcıdaki bilgileri veya ayarları depolamak için bir ziyaretçinin bilgisayarına veya İnternet’e bağlı başka bir cihaza gönderdiği bir metin dosyasıdır. Bu teknoloji bize şu şekilde yardımcı olur: (1) Bilgilerinizi hatırlatmaya yardımcı olur, böylece tekrar girmeniz gerekmez; (2) Site’yi nasıl kullandığınızı ve nasıl etkileşimde bulunduğunuzu takip eder ve anlarız; (3) Site’yi tercihlerinize göre uyarlayabiliriz; (4) Site’nin kullanılabilirliğini ölçeriz; (5) iletişimimizin etkinliğini anlarız; ve (6) Site’yi yönetip ve geliştirme amacı taşırız.

Geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde, bilgisayarınıza çerez veya benzeri teknolojiler yerleştirmeden önce onayınızı alacağız. Web tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek bilgisayarınıza belirli çerez türlerinin indirilmesini durdurabilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı yeni tarayıcı çerezlerini kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir tarayıcı çerezi aldığınızda nasıl haberdar edileceğinizi ve mevcut çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını size bildirecektir.

 

Tarayıcınızın menüsünde “yardım”ı tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek tarayıcınız için çerezleri devre dışı bırakmayı nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Site, tarayıcılardan alınan “takip etme” sinyallerine yanıt vermek için tasarlanmamıştır. Çerezler veya diğer otomatik araçlar olmadan, Site’nin tüm özelliklerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.

 

Üçüncü taraf web siteleri, cihazlar ve diğer online hizmetleri ile ilgili çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgilerinizi toplamıyoruz. Sitede, Google Analytics gibi üçüncü taraf çevrimiçi analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Bu analitik hizmetlerini yöneten servis sağlayıcılar, örneğin Site’nin kullanımını değerlendirmek ve teknik sorunları saptamak için verileri (e-posta adresi, IP adresleri, çerezler ve diğer aygıt tanımlayıcıları gibi) toplamak için otomatik teknolojileri kullanır. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.google.com/analytics/learn/privacy.html adresini ziyaret edin.

 

 1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

 

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

 

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği PUYA tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

 

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Yasaların öngördüğü durumlarda, bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni geri çekebilir veya herhangi bir zamanda, kişisel verilerinizin özel durumunuza ilişkin yasal gerekçelerle işlenmesine itiraz edebilirsiniz ve tercihlerinizi Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

 

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

 

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan hakların kullanımına ilişkin bir talep göndermek, bu Gizlilik Politikası hakkında soru sormak veya diğer geçerli gizlilik haklarını kullanmak için lütfen [email protected] adresinden e-posta ile bize ulaşın ya da aşağıdaki adrese yazın.

 

İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından PUYA’ya daha önce bildirilen ve PUYA sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmelidir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.